Trường MN Minh Hưng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2022