Trường MN Minh Hưng tổ chức các hoạt động thi đồ dùng