Trường MN Minh Hưng tổ chức các hoạt động tháng 3/2022