Hội thi đồ dùng đồ chơi lớp 4ta2. Giáo viên Nguyễn Thị Hoa Mua trường Mầm Non Minh Hưng