Hội thi đồ dùng đồ chơi lớp 4ta1. Giáo viên Đặng Thị Hạnh trường Mầm Non Minh Hưng