Hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường, trường mầm non Minh Hưng tháng 3 năm 2022