Hoạt đông góc của các con lớp 4ta2. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Mua